דו”ח מעניין של מכון ראות, מרץ 2012. ישראלים בתפוצות כזרז לפיתוחה של קהילתיות יהודית מזן חדש

דו”ח מעניין של מכון ראות, מרץ 2012. ישראלים בתפוצות כזרז לפיתוחה של קהילתיות יהודית מזן חדש

מומלץ לקרוא – המאמר דן בהתפתחות טיפוס הצבר הישראלי הצפון-אמריקאי, בכך שהישראליות לבדה כבר איננה מספיקה, ובנחיצותו של מרחב חברתי וחינוכי יהודי שאומנם נותן תחושה ישראלית אך מאחד ומערב את כלל הקהילה היהודית

 התרבותון מוצג כדוגמא/מודל – נחמד לקבל הכרה ואישור שאנחנו פועלים בכיוון הנכון!

קישור: http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=4112

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s