שאלון

בבקשה עיזרו לנו לעשות לנו עבודה טובה יותר!
כמשתתפים קבועים בפעילויות בתרבותון, אנו זקוקים לפידבק שלכם על מנת להשתפר, כמו כן המידע יעזור לנו בגיוס כספים.
בבקשה, מלאו את הסקר עבור כל בן משפחה, ילדים ומבוגרים, אשר משתתפים בתכניות שלנו

https://www.surveymonkey.com/s/BNBVDJD
אנו מקווים לאסוף את המידע עד ל 23 לינואר, ניתן למלא את השאלון גם לאחר מיכן אך אנא נסו למלא לפני כן
השאלון הינו אנונימי. אנו שואלים בנוגע לאירגונים יהודיים שהינכם מעורבים בהם מכיוון שתורמים פוטנציאלים מעוניינים במידע הזה.
!המון תודה על שיתוף הפעולה

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s